Pl. de Francisco Tomás y Valiente s/n

08302 - Mataró

Tel: 93 798 48 00

Àrea Privada

Membres col·legiats

Introdueixi les seves claus per accedir:

Inici de sessió d'usuari

Finestreta ünica

DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

BOE: Boletín Oficial del Estado

ATC: Agència Tributària de Catalunya

AEAT: Agencia Tributaria

LEXNET

E-JUSTICIA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Política de Privacitat

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE MATARÓ des d'ara RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades pel que se li facilita la següent informació del tractament:


Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l'Usuari.
 

Les operacions previstes per realitzar el tractament són:
- Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
- Realitzar estudis estadístics.
- Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
- Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web, sempre i quan s' hagi atorgat el consentiment explícit per a aquesta finalitat. 


Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets que assisteixen a l'Usuari:
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:
IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE MATARÓ
Adreça postal: P. Francisco Tomás y Valiente, s/n - 08302 MATARÓ (BARCELONA)
Correu Electrònic: [email protected]
Datos DPO: DGE BRUXELLES INTERNACIONAL (DGE COMPLIANCE) - Email: [email protected]

 
 

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI
 

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.
 
El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.
  


3. MESURES DE SEGURETAT
 

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 de l'GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organit

4. REGISTRE A LA PÀGINA WEB 

Totes les dades sol•licitades a través de l’IL•LUSTRE COL•LEGI DE PROCURADORS DE MATARÓ són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, l’IL•LUSTRE COL•LEGI DE PROCURADORS DE MATARÓ no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Per poder accedir a l’Àrea Privada del membres col•legiats, el col•legiat rebrà un codi de col•legiat i clau d’accés que haurà d’ introduir al Web.
L'ús de la contrasenya és un element de seguretat establert l’IL•LUSTRE COL•LEGI DE PROCURADORS DE MATARÓ per a la identificació i autenticació dels seus col•legiats de l’àrea privada, per tant, la contrasenya és personal i intransferible.

La contrasenya creada per l'usuari tindrà una validesa temporal il•limitada, no obstant la disposa de les funcionalitats necessàries perquè els col•legiats puguin canviar la seva contrasenya quan ho considerin oportú, per exemple, perquè sospiten o constatin que s'hagi produït una fallida de la confidencialitat de la contrasenya.

Els col•legiats són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que hagin seleccionat en el registre, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanentment, ni permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat dels usuaris la utilització il•lícita de la intranet per qualsevol tercer il•legítim, que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'usuari.

En virtut de l'anterior, serà obligació de l'usuari notificar de forma immediata als gestors de la intranet de l’IL•LUSTRE COL•LEGI DE PROCURADORS DE MATARÓ sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, l'extraviament, o l'accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel•lació.