Pl. de Francisco Tomás y Valiente s/n

08302 - Mataró

Tel: 93 798 48 00

Àrea Privada

Membres col·legiats

Introdueixi les seves claus per accedir:

Inici de sessió d'usuari

Finestreta ünica

DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

BOE: Boletín Oficial del Estado

ATC: Agència Tributària de Catalunya

AEAT: Agencia Tributaria

LEXNET

E-JUSTICIA

MINISTERIO DE JUSTICIA

 

Finestreta única

Convocatòria junta extraordinària 19 de juliol 2021

Accedir: convocatòria junta extraordinària

 

Convocatòria eleccions 2021

 

Convocatòria Assemblea General

 
Col·legiació i baixes, accés a la professió:
Per sol·licitar i obtenir l'alta com a col·legiat o interessar la baixa en el Col·legi de Procuradors de Mataró, pot optar entre realitzar els tràmits de manera presencial, o bé a través de la Finestreta Única de la Directiva Europea de Serveis, a la qual pot accedir directament des del següent enllaç: Finestreta Única dels Procuradors d'Espanya
 
Si prefereix fer els tràmits en la forma habitual, a continuació té disponibles per a descarregar els requisits que ha de complir i els impresos necessaris.
 
 
Quotes d'exercici, juntes generals i Memòries:
 
 
Normes Aranzelàries i Estatutàries: Els drets que han de percebre els Procuradors dels Tribunals per l'exercici de les seves funcions, es troben regulats en un Aranzel de Drets aprovat en el Reial Decret 1373/2003, de 7 de novembre.
Cens de Col·legiats: Veure cerca Col·legiats.

Memòria 2019